உடல்  எடை அதிகமாக   உள்ளவர்கள் எடையை  குறைக்க அதிகமாக ஜிம்மிலேயே  இருக்கின்றனர். மற்றொரு முறையாக  கடினமான உடற்பயிற்சி மேற்கொள்கின்றனர். இதனால்  என்ன பாதிப்பு வரும் நீங்கள் நினைக்கலாம். கடினமான  உடற்பயிற்சிகளை நீங்கள் கையாளும் போது, அது உங்கள்  உடலை மிகுந்த அளவு பாதிக்கப்படுகிறது. இன்னும்  சிலர் காலை  உணவுகளை தவிர்க்கின்றனர், இப்படி  செய்தீர்கள் என்றால் உங்கள் உடல்  எடை அதிகரிக்குமே தவிர, குறைய செய்யாது. உங்கள்  உடலில் உள்ள  […]

Advertisements
%d bloggers like this: